Uddannelse og kurser

Giv dine kompetencer et løft – og skab mærkbare og målbare resultater. For dig selv. Og for din organisation

Vi tager afsæt i forskningsbaserede metoder og tæt kobling til din konkrete hverdag for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt.

Skab agile teams og organisationer

2 dage | Pris 9.500 kr.

I løbet af kurset får du blandt andet:

 • Evnerne til at bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, der er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse
 • Værktøjer til at arbejde med kollektive ledelsesmodeller og fleksible organisationsformer
 • Færdigheder til at lede agile og selvorganiserede teams

Læs mere og tilmeld dig →

Forandringsledelse og proceskonsultation

8 moduler | 16 dage | Pris: 57.500 kr. (inkl. certificeringer)
6 moduler | 12 dage | Pris: 46.500 kr.

På dette intensive læringsforløb får du:

 • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
 • Redskaberne til at lykkes med forandringer
 • Værktøjer til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Metoder til at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer
 • Opbygget stærke kompetencer inden for procesfacilitering
 • Certificering i to førende profilværktøjer

Læs mere og tilmeld dig →

Implementering
- lær at forankre din forandring

3 moduler | 6 dage | 29.500 kr.

Skal du implementere en ny strategi, en proces, beslutning eller et program? På uddannelsen får du bl.a.:

 • Den bedste og mest aktuelle viden om implementering
 • Forståelse for principperne bag vellykket implementering
 • Effektive teorier, metoder og værktøjer til at lykkes med implementering

Uddannelsen er en hybriduddannelse, hvilket betyder at de enkelte moduler kan tages enten online eller ved fysisk fremmøde.

Læs mere og tilmeld dig →

Skræddersyet projektlederkursus

2 moduler | 3 dage | Pris: 17.000 kr.

På dette korte forløb får du:

 • En effektiv og let adgang til at styrke projektledelsesfagligheden
 • Den grundlæggende projektleder-værktøjskasse
 • Et omfattende metodeapparat og de mest essentielle greb
 • Kompetencer til at sætte værktøjerne i spil på en ny måde
 • Adgang til kompetent rådgivning og sparring

Læs mere og tilmeld dig →

Certificering i lederudviklingsværktøjet LVI

2 dage | Pris: 17.500 kr.

Lederens “versatilitetsindeks”. 

Lær at afdække og udvikle lederens evne til at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile på dette online kursus.

Bliv klædt på til at styrke lederens rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Læs mere →

.

Certificering i effect-profilen

2 dage | Pris: 11.995 kr.

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive.

Lær på dette online kursus at gennemføre en effect-profil og få et værdifuldt billede af, hvor gode resultater ledergruppen skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Læs mere →

.

Børsen ny leder

6 dage | Pris: 35.000 kr.

Bliv rustet til “de første 100 dage” som leder – med værktøjer, du kan bruge resten af livet

Gennemgående underviser: Jan Bartram

Læs mere →

Børsen distribueret ledelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Skab selvledelse i team og på individniveau.

Gennemgående underviser: Kim Martin Nielsen

Læs mere →

Børsens lederuddannelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Gennemgående underviser: Jane Søgård Hansen

Læs mere →