Organisationsudvikling

Enhver organisation skal kunne navigere i en kompleks verden med stigende krav fra blandt andet kunder, borgere, det politiske niveau – og medarbejdere.

Det kræver, at I står stærkt med gode systemer og processer, og at I kan tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige kompetencer.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for organisationsudvikling og skræddersyer forløbene i et tæt samarbejde med din organisation.

Virtuel facilitering

Løft dit digitale arrangement til næste niveau. Få hjælp til faciliteringen og koncentrer dig 100 procent om indholdet. Læs mere →

Coronatræthed?

Vi hjælper jer med at sætte ind med indsatser, der styrker og støtter trivslen og mulighederne for at performe hos både ledere og medarbejdere under COVID-19. Læs mere →

Offentlig digital transformation

Forstå hvordan jeres organisation, ledelse og medarbejdere samlet set skal agere i en verden i digital transformation. Læs mere →

Implementering og eksekvering

Skal du implementere en forandring, en ny strategi eller nye processer? Vi hjælper dig med at lykkes med implementeringen. Læs mere →

People Analytics & Insights

Vi hjælper dig med at gennemføre ledelsesevalueringer, trivselsmålinger, APVer og integrerede målinger. Læs mere →

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Et ledelses- og medarbejdergrundlag understøtter de strategiske udfordringer og skaber tydelige forventninger i ledelseskæden. Læs mere→

Organisationsanalyse og -design

Skab det bedste fundament for en organistionsstruktur, der understøtter strategien, så I anvender jeres ressourcer bedst muligt. Læs mere →

Personprofiler og udviklingsværktøjer

Vi hjælper organisationer med at udvikle mennesker, både den enkelte leder eller medarbejder og grupper gennem coaching, sparring og processer, der understøtter refleksion og resultat i performance. Læs mere →

Kvalitets- og forbedringskultur

Vil du sikre, at I løbende kvalitetssikrer løsningen af kerneopgaven og samtidig holder fokus på omkostningerne og effektiviteten? Læs mere →