Coronatræthed?

Styrk trivsel og performance i din organisation

Flere restriktioner, forlængelse og frustration. COVID-19 har ændret vores hverdag og arbejdsliv fundamentalt, og coronatrætheden er efterhånden udbredt både privat og på arbejdspladserne.

Mens studier pegede på, at der i foråret 2020 var mindre stress og højere engagement på de danske arbejdspladser, er det nu det omvendte billede, vi ser. Aktuelle undersøgelser (Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA) viser, at trivslen påvirkes negativt.

Pandemien og dens mange konsekvenser har nu bevæget sig til at blive en længerevarende og indgribende forandringsproces, der påvirker både trivsel og opgaveløsning hos ledere og medarbejdere.

Derfor er det afgørende at sætte ind med indsatser, der styrker og støtter trivslen og mulighederne for at performe hos både ledere og medarbejdere.

Skal vi hjælpe dig med at styrke trivsel og performance?

Hvad er medarbejdernes vigtigste behov, når de skal bevare motivation og trivsel? Og hvordan imødekommer I som ledere disse behov i en relation præget af enten distance eller restriktioner?

Det giver vi dig indblik i sammen med en række konkrete værktøjer og den nyeste forskningsbaserede viden på området.

Vi skræddersyer et forløb, der matcher jeres behov og udfordringer.

Sammen kan vi lave: 

 • Webinar tilpasset din organisation:
  Keynote speaks for jeres organisation fuld af viden og rådgivning.
 • Workshop for din ledergruppe eller for dig og dine medarbejdere:
  Skræddersyede workshops, der både giver jer viden om de vigtigste fokusområder og faciliterede gruppedrøftelser med fokus på, hvad I vil gøre hos jer.
 • Målrettet sparing og supervision til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter:
  På jeres konkrete problemstillinger og udfordringer fra vores eksperter på området.
 • Strategisk sparing på, hvordan din organisation bedst muligt sikrer trivsel og performance i en coronatid.
 • Sparring og rådgivning med fokus på, hvilke indsatsområder I bør implementere for at sikre en bæredygtig transition fra situationen nu og ind i det ”nye normal”.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt Katrine og hør mere om mulighederne for, hvordan vi kan styrke trivsel og performance i din organisation.

katrine bastian meiner

Katrine Bastian Meiner

Chefkonsulent

Tlf.: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Konkret får dine ledere og medarbejdere:

 • Indblik i, hvad der virker, når I som ledere og medarbejdere skal sikre et godt arbejdsmiljø i den aktuelle situation.
 • Redskaber til, hvordan du håndterer de særlige udfordringer forbundet med at lede trivsel og performance her under corona-nedlukningen
 • Viden om de mekanismer, der går i gang i organisationer og medarbejdere under forandringsprocesser, som den vi er en del af med COVID-19.
 • Konkret og handlingsorienteret arbejde med, hvilke justeringer du skal gøre på den korte og den lange bane.

Vores undervisere og eksperter

Katrine Bastian Meiner

Chefkonsulent

Tlf.: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Jane Søgård Hansen

Ledende chefkonsulent

Tlf.: +45 25 55 01 01
E-mail: jsh@lead.eu

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent

Tlf.: +45 27 95 21 51
E-mail: mb@lead.eu

Du er måske også interesseret i….

Coronatræthed?

- Vigtige opmærksomhedspunkter og gode råd til at sikre trivslen

Af Katrine Bastian Meiner

Flere restriktioner, forlængelse og frustration. Coronavirussen har ændret vores hverdag og arbejdsliv fundamentalt. I både privatlivet og på arbejdspladserne er coronatrætheden efterhånden udbredt.

Hvor nogle studier tyder på, at der i foråret 2020 på arbejdspladserne var mindre stress og højere engagement på grund af den helt særlige situation der opstod med nedlukningen d. 11. marts, ser man nu et andet billede, der peger på at trivslen påvirkes negativt. Pandemien og dens mange konsekvenser har nu bevæget sig til at blive en længerevarende og indgribende forandringsproces, der netop påvirker både trivsel og opgaveløsning hos ledere og medarbejdere.

I denne artikel får du indblik i, hvad du skal være opmærksom på hos dine medarbejdere og gode råd til at støtte dem og styrke trivslen i denne tid.


Plejer blev suspenderet

I den nuværende situation spiller du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant en central rolle for at sikre den mentale trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i jeres organisation.

Fælles for begge kollegafællesskaber er, at vi med pandemien som katalysator skal finde en ny måde at gå på arbejde – både på den forhåbentligt kortere bane, men formentlig også på den lange bane, hvor vi kommer til at opleve en mere blended hverdag med mere distancesamarbejde og restriktioner i kontakten til hinanden.

Indtil vi når til at denne hverdag bliver ”det nye normal”, skærper det behovet for at både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter lige nu sikrer sig, at de har fornemmelse for, hvad den enkelte medarbejder og kollegafællesskabet har brug for, for at kunne både trives og performe.

Mange medarbejdere spørger sig selv ”er det godt nok, det jeg gør”, ”når de andre mere end mig?” eller ”lever jeg op til forventningerne?”. Dermed risikerer de at ende med et ”dobbelt arbejde”, dvs. at de ud over at skulle udføre deres egentlige arbejdsopgaver, også skal bruge energi på at finde ud af, om de gør det godt nok,  og i værste fald holder facaden og lader som om de er med, alt imens de indeni kan være usikre, frustrerede eller forvirrede.

Du står som leder eller arbejdsmiljørepræsentant et udsat sted, idet du skal modsvare medarbejdernes angst, frustrationer eller bekymringer. Den situation stiller krav til dig. Her får du fire fokuspunkter til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Risici ved kollegafællesskaber, der møder på arbejde

 • Smittefrygt og forebyggelsesadfærd kan skabe splittelse
 • Negative handlinger mod og stigmatisering af smittede kollegaer
 • Udmattelse, stress og ligegyldighed på grund af langvarig ændring og uforudsigelighed i arbejdsgangene
 • At ”drukne” i drift og akutte opgaver
 • Coronatræthed: At blive mindre motiveret for at følge retningslinjerne

Risici ved kollegafælleskaber, der er hjemsendt

 • Det digitale distancearbejde, hvor man er afhængig af at samarbejde med kollegaer via telefon, mail og via diverse digitale tjenester på distancen, kan være mere følelsesmæssigt udmattende end tilsvarende ansigt-til-ansigt samarbejde.
 • Uforudsete udfordringer i opgaveløsningen over længere perioder kan føre til følelsesmæssig udmattelse
 • Tab af følelsen af at høre til, af sammenhængskraft samt at være en del af et team
 • Øget grænseløshed mellem privat- og arbejdsliv

Balancer din ledelse

Vi reagerer alle forskelligt og har forskellige behov. Både i forhold til hvordan vi trives med situationen, om vi formår at holde motivationen og engagementet, oplever at have en tilpas forventningsafstemning eller har tilpas kontakt med vores kolleger.

Forskning fra foråret 2020 (Kaiser (2020) Ledelse I en global krise: Den forhøjede betydning af Versatilitet), peger på at ledere, der formår at have øje for at justere sin ledelse (at lede versatilt) efter, hvad den nuværende situation kalder på, klarede krisen bedre, end ledere der benytter en mere ensidig ledelsesstil.

 • Hav derfor fokus på ”både og” i din adfærd og tænkning: Nogle medarbejdere har brug for styring, mens andre har brug for mere støtte.
 • Lige nu skal du måske skrue op/ned for noget, der ellers normalt virker: I perioder kalder situationen på, at du tænker operationelt og går ned i driften, mens der i andre situationer er behov for at du sætter retning og tydeliggør strategi og vision.

Kommuniker meningsskabende

Helt grundlæggende er det centralt, at der bliver skabt en dialog mellem dig og dine medarbejdere eller kolleger. Forskningen i kriseledelse viser, at effekten af kriser på medarbejdernes trivsel og opgaveløsning ikke bare er bestemt af krisens omfang og dybde, men i høj grad også påvirkes af lederens evne til meningsskabende kommunikation (Crayne, M.P. & Medeiros, K.E, 2020).

Kommunikation er således ekstremt vigtigt i den nuværende situation. Tommelfingerreglen er: Kommuniker, selvom der ikke er noget nyt at kommunikere. Uvished i en usikker og uforudsigelig tid kan nemlig nemt skabe angst og bekymring, og jo mere du kommunikerer, jo mindre risiko er der for, at der bliver skabt et informationsvaakum. Hav i din kommunikation fokus på (Wilfred H. Drath et. al. 2008):

Retning:

 • Definer fælles opgaver og mål – hvad er det vigtigste lige nu? Hvad skal vi sammen sikre, at vi lykkes med? Hvad skal vi skubbe i baggrunden?

Koordinering:

 • Tydeliggør roller, prioriteter, tidsrammer og ressourcer – hvem gør hvad, hvornår og hvordan?

Commitment:

 • Skab ejerskab: Involver og uddeleger til dine medarbejdere eller kolleger
 • Byg fælles værdier og identitet
 • Etabler tillidsfulde relationer og håndter konflikter, frustrationer og usikkerhed

Empati og forståelse

Erfaringerne fra forårets lock-down peger på, at evnen til at udvise empati og tydelighed gør det lettere at følge de beslutninger, der træffes (Sergent, K. & Stajkovic, A (2020). Netop fordi du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant ofte vil skulle stå i situationer, hvor du eller dine medarbejdere og kolleger har brug for at snakke om deres trivsel og opgaveløsning, må du sørge for at stoppe op og reflektere, før du går ind i dialogerne. Tag dig tid og overvej:

 • Er jeg åben for at se tingene fra flere perspektiver?
 • Er jeg balanceret i forhold til handlepres og refleksion?
 • Er jeg oprigtig nysgerrig?
 • Har jeg tid og tålmodighed til at løse opgaven ordentligt?

Hav derudover fokus på din positive og negative formåen:

Det, du gør:

 • At sætte mål, træffe beslutninger, handle, motivere, observere, kontrollere, forandre og implementere

og det, du ikke gør:

 • Evnen til at udholde og forblive i tvivl eller ikke at vide, hvad der er det rigtige at gøre

Styrk kollegafællesskabet og distribuer beslutningerne

Det er en beskyttende faktor at være en del af et kollegafælleskab omkring en opgave. At føle sig som en del af et team eller et fællesskab er direkte med til at forebygge mental mistrivsel, og derfor er det afgørende i øjeblikket at I har fokus på at styrke fællesskabet. Men både de, der møder på arbejde og de, der er hjemsendt, møder udfordringer foranlediget af COVID-19 restriktionerne. Der er dog nogle gode råd til at styrke kollegafælleskabet.

Jer, der møder ind:

 • Skru op for rummeligheden og gør plads til at reagere forskelligt
 • Vær opmærksom på hinanden og spørg: ”Hvordan har du det?”
 • Beslut jer for at overholde jeres interne retningslinjer uden at udfordre eller diskutere dem. Drøft og respekter hinandens grænser

Jer, der er hjemsendt:

 • Styrk den sociale støtte: Drøft trivsel og spørg, hvordan det går. Skab strukturer for faglig sparring – læg fx møder mellem mindre grupper kolleger, som kan give hinanden sparring på opgaver (og drikke en virtuel kop kaffe samtidig) i kalenderen
 • Styrk relationerne: Folk har forskellige sociale behov, men gruppen har behov for, at det prioriteres – fx fælles sociale møder virtuelt, gåture med telefonsamtaler
 • Anerkend arbejdsindsatsen: Også selvom opgaverne løses anderledes end tidligere – del kreative løsninger med hinanden og hold fast i jeres psykologiske sikkerhed ved at lære af ”fejl og bøvl”.
 • Tal ærligt med hinanden og øv jer i at have dialog om trivsel – så I ikke skal på dobbelt arbejde og ”lade som om” I har styr på det hele alene… det er der ikke ret mange der har.

Vil du styrke trivsel og performance i din organisation?

Vi kan hjælpe med skræddersyede webinarer, workshops, individuel sparring og supervision samt strategisk sparring på, hvordan du styrker trivsel og performance i denne tid.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Forfatteren

Du er måske også interesseret i..